Αλλαγή Ημερομηνίας Γενικής Συνέλευσης

Ιανουάριος 9, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης της ομοσπονδίας μας θα διεξαχθεί στις 28 Ιανουαρίου 2017 και όχι στις 21, όπως αρχικά είχε οριστεί.