Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη συλλόγου στην Π.Ο.Κ. και αίτηση