Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη της διοίκησης είναι:

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφύλλου Μιχαήλ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαυρομμάτης Αντώνιος
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσεκούρας Παναγιώτης
 • ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανούσου Μαρία
 • ΤΑΜΙΑΣ: Ρούσσος Τζώρτζης
 • ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Σαραντίτη Μαρία
 • ΜΕΛΟΣ: Μαντέλης Παναγίωτης
 • ΜΕΛΟΣ: Χριστοδούλου Χριστόφορος
 • ΜΕΛΟΣ: Πούλης Παναγιώτης
 • ΜΕΛΟΣ: Σενικίδης Γεώργιος
 • ΜΕΛΟΣ: Θεοτοκάτος Παναγιώτης