Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μέλη της διοίκησης είναι:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριανταφύλλου Μιχαήλ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β: Μαυρομμάτης Αντώνιος
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρούσσος Τζώρτζης
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δήμου Σάββας
  • ΤΑΜΙΑΣ: Τσεβάς Κων/νος
  • ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Τσεκούρας Παναγιώτης
  • ΜΕΛΟΣ: Πιρπινιά Χαριτωμένη
  • ΜΕΛΟΣ: Θεοτοκάτος Παναγιώτης
  • ΜΕΛΟΣ: Χοχλάκη Άννα
  • ΜΕΛΟΣ: Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος