ΜΕΛΗ Π.Ο.Κ.

Μέλη που είναι ενταγμένα στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κικ-Μπόξινγκ