Πιστοποίηση Προπονητών (Πτυχία, Βεβαιώσεις)

Απρίλιος 27, 2017

Αρ. Πρωτ.: 6287/27-04-2017

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Προς: Όλα τα μέλη της Π.Ο.Κ.

 Θέμα: Πιστοποίηση προπονητών (Πτυχία, Βεβαιώσεις)

Τέλος η παραπληροφόρηση και όλη η αλήθεια για πιστοποιητικά, πτυχία και γενικά όλες τις αυτοαποκαλούμενες πιστοποιήσεις από οποιονδήποτε φορέα και από οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο ακόμα και αν εποπτεύεται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ). Με ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης το υπουργείο παιδείας ξεκαθαρίζει ότι:

“Α)  Σεμινάρια που διενεργούνται (ή/και πιστοποιούνται) από ιδιωτικά κέντρα δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν τα υπό κρίση ιδιωτικά κέντρα εποπτεύονται από κρατικό φορέα (π.χ. ΕΟΠΠΕΠ).

Β) Βεβαιώσεις  παρακολούθησης τουλάχιστον 400 ωρών από σεμινάρια διάρκειας άνω των τετρακοσίων ωρών που διενεργούνται κατά το τρέχον έτος, και δεν έχουν ολοκληρωθεί,  δεν γίνονται δεκτές.(πηγή: https://www.esos.gr/arthra/50231/den-ginontai-dekta-ta-pistopoiitika-gia-katataxi-anapliroton-eidikis-agogis-apo, Δημοσίευση: 27/04/2017)

Η ανακοίνωση αυτή αφορά πιστοποιητικά για κατάταξη αναπληρωτών ειδικής αγωγής, αλλά ουσιαστικά και εμπράκτως αφορά και τις πιστοποιήσεις που εκδίδονται για προπονητές. Αυτό συνεπάγεται ότι:

  1. Κανένα έγγραφο, όπως και αν έχει ονομαστεί δεν μπορεί να πιστοποιήσει προπονητές.
  2. Δεν μπορούν οι προπονητές αυτοί να περάσουν από την επιτροπή ισοτιμίας της Γ.Γ.Α., για αυτό και οι συνεχείς απορρίψεις από τη Γ.Γ.Α.
  3. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  4. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ειδική αθλητική αναγνώριση του εκάστοτε σωματείου.
  5. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν κανέναν νομικά έναντι στο Ελληνικό δημόσιο.

Ως εκ τούτου είναι πιστοποιήσεις οι οποίες έχουν μία οικονομική επιβάρυνση άνευ αντικρίσματος. Το ίδιο ισχύει και για πιστοποιήσεις φορέων του εξωτερικού.

Τα ως άνω μαζί με το επισυναπτόμενο έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (με Αρ. Πρωτ. 221053/15991/25191926 στις 27/04/2017) ξεκαθαρίζουν οριστικά το τοπίο και σταματούν την όλη παραπληροφόρηση που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τον “αναμνηστικό” χαρακτήρα όλων αυτών των πιστοποιήσεων. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μόνο οι ομοσπονδίες με ειδική αθλητική αναγνώριση και μόνο μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μπορούν να πιστοποιηθούν οι προπονητές.

Η ομοσπονδία είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση και επεξήγηση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, ώστε να ενημερωθούν ορθά, όλα τα μέλη σας, αθλητές και γονείς.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Ο πρόεδρος                                                                 Ο Υπεύθυνος επιμόρφωσης &

WAKO Marketing Chairman

 

 

 

Τριανταφύλλου Μιχαήλ                                                      Μαυρομμάτης Αντώνιος